top of page

Regulamin i zasady współpracy  z Hania Bernat Fotografia  

 WAŻNE: zrezygnowałam z umów drukowanych ze względu na ekologię, dlatego  proszę zapoznać się z poniższym regulaminem,

  na sesji otrzymasz tylko druk RODO do podpisu 

  

 W ramach wybranego pakietu zdjęć otrzymujecie:

 wybrane przez Was zdjęcia w formie cyfrowej do ściągnięcia przez portal Mafelo/Zalamo, o rozdzielczości nie mniejszej niż 4000 px ( dłuższy bok ) i 300 dpi 

Ujęcia dodatkowe są płatne 30zł/szt

WARUNKI OGÓLNE

 Klient decydując się na sesję w plenerze musi mieć świadomość że plener to owady, woda i wiatr (szczególnie nad morzem ). Zabezpieczenie się przed kleszczami, zmienne ubranie po przemoczeniu leży po stronie Klienta.

Obie strony podczas sesji zachowują zdrowy rozsądek i ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa.

 Fotograf nie bierze odpowiedzialności za humor w jakim będą dzieci danego dnia, co może mieć wpływ na przebieg sesji i różnorodność kadrów.

Nie zezwalam na wykonywanie przez rodziców/opiekunów podczas sesji zdjęć i filmów telefonem ani żadnym innym urządzeniem rejestrującym.

RETUSZ

Retusz zdjęć obejmuje jedynie zmiany na skórze, wynikające z chwilowych problemów skórnych np. zadrapania, siniaki, wysypka itp. Retusz obejmuje również poprawę koloru, balansu bieli i kontrastu wg mojego stylu.  Nie wykonuję wyszczuplania, otwierania oczu, przyklejania min, zmiany kolorów ubrań, doklejania włosów  itp.

PRAWA AUTORSKIE

Fotograf zachowuje prawa autorskie do wszystkich fotografii i niniejszym przyznaje klientowi prawo do drukowania lub powielania (licencja). Oznacza to, że bez ograniczeń możecie je udostępniać rodzinie i znajomym, kopiować i wywoływać w celu oprawienia. Wykonane przeze  mnie zdjęcia są obrobione i są moją wizytówką i nie zezwalam na wprowadzanie w zdjęcia zmian kolorystycznych typu filtry na instagramie i inne.

Klient nie może bez zgody fotografa w żadnych okolicznościach udostępniać zdjęć w celach zarobkowych, komercyjnych, marketingowych i w konkursach. Nie ma możliwości otrzymania zdjęć nieobrobionych/plików RAW.

PŁATNOŚĆ

Wpłatą zadatku na udział w sesji klient oświadcza, że zapoznał się z dorobkiem artystycznym fotografa i w pełni akceptuje formę i styl przez niego reprezentowane na stronie www.haniabernat.com

W przypadku choroby, wypadków losowych ( zarówno ze strony fotografa jak i klienta) istnieje możliwość przełożenia sesji i zadatku na inny termin. W przypadku braku wolnego terminu, zadatek będzie przeniesiony bezterminowo na poczet dowolnej sesji.

Niepojawienie się na sesji, brak informacji i kontaktu bez podania przyczyny skutkuję tym, że zadatek przepada.

Za sesję wystawiam paragon lub fakturę  o treści "usługa fotograficzna".

KIEDY OTRZYMAM ZDJĘCIA DO WYBORU

Zdjęcia po sesji w ciągu 7 dni zostaną załadowane do galerii MAFELO/ZALAMO w celu wyboru ujęć. Niewybranie zdjęć w ciągu 7 dni od dostarczenia galerii, skutkuje tym, iż fotograf sam wybiera zdjęcia. Płatność pozostałej kwoty za sesję odbywa się w dniu sesji. Zdjęcia dodatkowe są płatne 30zł/szt . Zdjęcia będą gotowe do pobrania w ciągu 21 dni od momentu wyboru z galerii. 

WIZERUNEK

Możliwość pochwalenia się wykonanymi przez siebie zdjęciami stanowi ważny element w działalności każdego fotografa. Z tego względu zależy mi na tym, żebym miała możliwość umieszczenia zdjęć na stronie i mediach społecznościowych - facebook/instagram,   materiałach promocyjnych drukowanych – to znaczy w albumach, lub na ulotce papierowej. Biorąc udział w sesji wyrażacie zgodę / nie wyrażacie zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku oraz imion do celów promocji mojej twórczości w sposób wyżej opisany. Informację o zgodzie możecie podjąć w dniu sesji. Zgodnie z prawem, zgoda na udostępnianie wizerunku może zostać w każdej chwili wycofana.

RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (rozumiane jako Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo Stroną.

Administratorami Państwa danych osobowych jest Hanna Bernat

prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą Hanna Bernat Fotografia o numerze NIP 587-148-82-43

 Przetwarzam, zawsze zgodnie z prawem, Państwa dane osobowe takie jak:
imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres pocztowy 

w  celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług fotograficznych.
 

Rezerwację terminu potwierdza wpłata zadatku w ciągu 3 dni od rezerwacji terminu na konto:

Hania Bernat Fotografia PKO 15 1020 1912 0000 9902 0152 4214

tytułem: zadatek na sesję, imię i nazwisko

bottom of page