Formularz kontaktowy

RODO

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (rozumiane jako Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. przetwarzanie jest dobrowolne jednak niezbędne do przesłania oferty. 

Administratorami Państwa danych osobowych jest Hanna Bernat

prowadząca  działalność gospodarczą Hanna Bernat Fotografia o numerze NIP 587-148-82-43

 Przetwarzam, zawsze zgodnie z prawem, Państwa dane osobowe takie jak:
 imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres pocztowy

w  celu wysłania oferty cenowej oraz prawidłowego wykonania 

umowy o świadczenie usług fotograficznych.   

Fot. M.Hans

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2020 by Hania Bernat